Badania naukowe

Erytrytol jest naturalnym zamiennikiem cukru o wielu unikalnych właściwościach. W ostatnich latach erytrytol jest przedmiotem intensywnych badań klinicznych. Livesey w swojej pracy przeglądowej na temat alkoholi wielowodorotlenowych donosi, że erytrytol charakteryzuje się wyjątkowo niskim indeksem glikemicznym na poziomie zera oraz zerową wartością kaloryczną(1). Wcześniejsze badania wykazały, że erytrytol nie wpływa na metabolizm węglowodanów oraz nie zmienia wskaźników biochemicznych, ani u osób zdrowych, ani u osób z cukrzycą(2)(3). W roku 2013 opublikowane zostały dwa przełomowe badania. W pierwszym z nich D. Boesten wykazała, że erytrytol działa ochronnie na śródbłonek naczyń krwionośnych(4).

W kolejnym badaniu Flint donosi, że ze względu na ochronne działanie na śródbłonek drobnych naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie sztywności dużych tętnic, erytrytol może być uważany za główny zamiennik cukru u osób z cukrzycą(5).

Odrębnym polem zainteresowań badaczy jest rola erytrytolu w zapobieganiu próchnicy zębów. Erytrytol jako alkohol wielowodorotlenowy nie jest metabolizowany w ogóle albo w bardzo niewielkim zakresie przez bakterie jamy ustnej(6). Dzięki temu nie obniża pH płytki nazębnej poniżej granicznej wartości 5,7. Ponadto wykazano, że erytrytol hamuje wzrost flory bakteryjnej w tym szczepów streptococcus mutans - głównch bakterii kariogennych(7). W efekcie erytrytol jest uważany za substancję o największym potencjale przeciwpróchniczym zarówno ze względu na redukcję czynników ryzyka, takich jak produkcja kwasów i rozwój płytki nazębnej oraz udział w utrzymaniu prawidłowej mineralizacji zębów. Szczególną rolę erytrytolu w prewencji próchnicy podkreśla Mäkinen w swojej pracy przegjądowej na temat zastosowania alkoholi wielowodorotlenowych(8).

www.zeritol.pl